Βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

  • Corine 2000

    Κάλυψη γης για το έτος 2000, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαικής Ένωσης